Valt u onder de categorie:

----------------------------

en wilt u een informatiesysteem (KPI Dashboard) ontwikkelen om:

1. nieuwe doelen te realiseren?

2. betere resultaten te realiseren?

3. gezond de crisis door te komen?

Bezoek dan onze officiële website

Wij luisteren met oprechte interesse naar uw data ondernemersvraagstuk(ken) voor een gezonde bedrijfsvoering.

Resultaatgerichte Dashboards

Komen de volgende ondernemersvragen wel eens in u op: 


1. Hoe kan ik mijn vooruitgang beter meten? 
Wat loop ik voor of achter? 
2. Hoe kan ik de afstand tot mijn doel meten? 
> Hoever ben ik voor of achter? 

Actiepunten

Wat heeft u nodig om een KPI dashboard te ontwikkelen?

KSF

Kritische succesfactoren

KSF

In de business is het opstellen van kritische succesfactoren (KSF) een manier om het succes van uw bedrijf te toetsen en realiseren.

Na het formuleren van uw  missie, visie en strategie ontwikkelt u de KSF’s.

De KSF’s zijn moeilijk uit te drukken in een cijfer en daarom stelt u voor elke KSF’s 2 of 3 kritische prestatie-indicatoren op.
Door de 
KPI’s maak je de doelstellingen van het bedrijf meetbaar. 

Maar wat zijn nu kritische succesfactoren en hoe meet je (tussentijds) of deze succesfactoren worden behaald?

Kritische succesfactoren zijn specifieke onderwerpen zoals eigenschappen en vaardigheden die essentieel zijn voor het succes(levensvatbaarheid) van uw bedrijf. De KSF’s verschillen per (type) bedrijf.

KPI Dashboard

Als ondernemer wilt u grip hebben op de factoren die uw bedrijf succesvol maken. 

Leer hier op een simpele wijze hoe u met een Dashboard uw bedrijfsresultaten in de gaten kunt houden.

Essentie meten van bedrijfs resultaten

1. Kansen als ondernemer

Door Covid19 is er meer onzekerheid over de toekomst en prestaties van bedrijven. De nieuwe maatregelen zorgen voor veel beperkingen en financiële & organisatorische veranderingen. Maar er ontstaan tevens tal van nieuwe kansen om als ondernemer op in te spelen.

2. Bepalen van succes

In een nieuwe situatie bepaal je opnieuw hoe je succesvol kunt worden en/of blijven. Maar waar moet uw bedrijf op concentreren en wat zijn de belangrijkste factoren voor het lange termijn succes van uw bedrijf?

3. Ontwikkelen strategie, missie & visie

Waarschijnlijk heeft u al een strategie, missie en visie ontwikkeld. Op basis daarvan kunt u de kritische succesfactoren (KSF) ontwikkelen.

4. Opstellen kritische succesfactoren (KSF)

Kritische succesfactoren zijn specifieke onderwerpen zoals eigenschappen en vaardigheden die essentieel zijn voor het succes(levensvatbaarheid) van uw bedrijf. Een kritische succesfactor hoeft nog niet direct een succes te zijn, maar heeft vaak de focus op de lange termijn.

5. Belangrijke punten voor ontwikkelen KSF & KPI

Bij het ontwikkelen van succesvolle KSF’s en KPI’s is het belangrijk om 3 punten te bepalen: 1. Het vinden van relevante meetonderwerpen 2. Wat is de maatstaf 3. Het bepalen van de normwaarde/target

6. Per KSF maximaal 2/3 KPI's ontwikkelen

Bij de keuze van de KPI’s is het als bedrijf essentieel om te kijken naar 2 andere factoren, namelijk: De benodigde inspanning om de KPI te meten De mogelijkheid om concrete acties af te leiden van de KPI

7.1. Een KPI Dashboard ontwikkelen

Met de succesfactoren en KPI's ontwikkelt u een KPI Dashboard. Het doel is om uw bedrijfsresultaten continue bij te houden om tijdig te sturen en de juiste besluiten te maken.

7.2. Helder Dashboard

Het Dashboard is door 3 stappen voor iedereen helder te begrijpen: 1. Het definiëren van de KPI's en de meetafspraken 2. Een globaal overzicht van KPI's met trend 3. Een gedetailleerd overzicht per KPI met diepgaande analyses.

8. Commitment Management

Het gehele Management moet achter de KPI’s staan om het succesvol te laten worden. Het is daarom essentieel dat de KPI’s realistisch en haalbaar zijn. Bij het opstellen van een waarde gaat vaak een proces van zoeken, kiezen, uitproberen en opnieuw bijstellen aan vooraf.

"Persoonlijk werk ik al 7 jaar met dashboards om resultaten te meten en te beoordelen. Als ondernemer geeft voor mij vooral het KPI Dashboard veel inzichten om tijdig te sturen op veranderingen in de markt en bedrijfsprestaties"

"Als ondernemer is realtime inzicht in de cijfers voor analyse om besluiten te nemen de sleutel tot succes"

ITcareersholland

Vrijblijvend contact met ons opnemen

Bel ons

Wij komen graag met u in contact om uitgebreid te vertellen hoe u een (KPI)Dashboard voor uw bedrijf kunt ontwikkelen.

Bereik ons

Social Networks

Stuur ons een bericht